ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ 15224:2016

shutterstock 705380317 scaled

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας ΕΝ 15224

Το  πρότυπο  ΕΝ 15224 περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις ποιότητας στον τομέα της Υγείας. Συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001 σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και ακολουθεί τη δομή του.

Το πρότυπο ΕΝ 15224 αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που η λειτουργία τους συνδέεται με παροχή υπηρεσιών υγείας. Για κάποιους οργανισμούς ( π.χ. Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ) η πιστοποίηση με το συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  του οργανισμού από την αρμόδια αρχή.

Οι απαιτήσεις του Προτύπου μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο παροχής ιατρικής φροντίδας, όπως νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, οδοντιατρεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα φυσικής αποκατάστασης, φαρμακεία, οίκοι ευγηρίας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α.

Τα οφέλη είναι σημαντικά σε ένα τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα όπως είναι η υγεία:

  • Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης με νομοθετικές απαιτήσεις
  • Εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών εργασίας του προσωπικού
  • Διαχείριση κινδύνων
  • Διαχείριση πόρων για υψηλότερο επίπεδο παροχών

Ρωτήστε μας!

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό:

E-mail:

Newsletter

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις

logo unihelp white

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 12
T.K. 151 21 Πεύκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

SOCIAL MEDIA

Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε επίσημα για τις δραστηριότητες της UNIHELP