ΠΡΟΦΙΛ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

unihelp focus on pharma consulting medical 12

Προφίλ Εταιρείας

Unihelp είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ISO σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Με έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, αλλά κυρίως με στόχο την ποιότητα, η Unihelp είναι αρωγός της επιχείρησής σας στα θέματα διαχείρισης ποιότητας και κανονιστικών ρυθμίσεων. Με υπευθυνότητα, αμεσότητα, γνώση και εμπειρία προσεγγίζουμε τις ανάγκες της επιχείρησή σας και σχεδιάζουμε τα συστήματα ποιότητας που απαιτούνται.

Το επιστημονικό προσωπικό της Unihelp έχει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα:

 • ISO 9001:2015 ( Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
 • ISO 13485:2016 ( Διαχείριση Παραγωγής/ Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων)
 • Υπουργική Απόφαση 1348 (Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων)
 • EN 15224 (Υπηρεσίες Παροχής Υγείας – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας).

Εξειδικευόμαστε στην προσαρμογή των επιχειρήσεων που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745, ο οποίος αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Μάιο του 2021. Επίσης και τον αντίστοιχο κανονισμό για τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα IVDR 2017/746, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Μάϊο του 2022.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη διαδικασία απόκτησης σήμανσης CE.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας UNIHELP Ε.Ε. έχει σαν οδηγό την γενικότερη στρατηγική της που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες προσφέρονται με ευελιξία από τα έμπειρα στελέχη της.

Τα βασικά συστατικά της Πολιτικής είναι:

 • Υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Επιδίωξη της ικανοποίησης των προσδοκιών και αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με έγκυρες λύσεις.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και η εγρήγορση για τον εντοπισμό ευκαιριών (αναπτυξιακών, επιχειρηματικών, τεχνολογικών) οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία τους ή να αναπτύξουν νέες κατευθύνσεις και δραστηριότητες .
 • Η επιδίωξη του βέλτιστου συνδυασμού υψηλής ποιότητας και οικονομίας στις λύσεις που προσφέρονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Συνεχής ενημέρωση και αφομοίωση νέας γνώσης και καινοτομιών από τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Η εργασία των στελεχών με πνεύμα ομαδικότητας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.


Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες και καινοτόμες Υπηρεσίες στον τομέα των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ανταγωνιστικών και καινοτόμων υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Προκειμένου να επιτύχει τους ως άνω στόχους, η UNIHELP Ε.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 που διέπει το σύνολο των διεργασιών της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα τις παρακάτω αρχές:

 • Να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της
 • Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της, με την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.


Η UNIHELP Ε.Ε. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που διέπουν τις υπηρεσίες της καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αξιολογείται συστηματικά, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωσή του και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το περιεχόμενο της Πολιτικής Ποιότητας ανασκοπείται ως προς την καταλληλόλητά του ετησίως.

Ρωτήστε μας!

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό:

E-mail:

Newsletter

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις

logo unihelp white

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 12
T.K. 151 21 Πεύκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

SOCIAL MEDIA

Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε επίσημα για τις δραστηριότητες της UNIHELP