ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΤΗΣ UNIHELP

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία, βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική, ασφαλή και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.

Η UNIHELP Ε.Ε. δεσμεύεται για:

  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και στη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η UNIHELP Ε.Ε. θα προσαρμόζει τους όρους τους παρόντος σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι όροι προστασίας  προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή . Στην περίπτωση αυτή θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες για τις τροποποιήσεις και προσθήκες όρων.

Η UNIHELP Ε.Ε. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών που επιλέγουν και αιτούνται οι συνεργαζόμενες εταιρείες και μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Η UNIHELP Ε.Ε. δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε άλλα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις που η διαβίβαση επιβάλλεται από τον νόμο Η UNIHELP Ε.Ε. δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι εταιρείες για στατιστικούς λόγους και προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών λαμβάνοντας τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση ή απαιτείται για τη συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση, εάν η διατήρηση επιβάλλεται από διάταξη νόμου. Μετά την παρέλευση αυτών των διαστημάτων τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Ρωτήστε μας!

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό:

E-mail:

Newsletter

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις

logo unihelp white

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 12
T.K. 151 21 Πεύκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

SOCIAL MEDIA

Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε επίσημα για τις δραστηριότητες της UNIHELP