ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

unihelp focus on pharma consulting medical 30

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.

Το ISO 14001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στόχος της εφαρμογής του ISO 14001:2015 σε έναν οργανισμό είναι η διαχείριση των περιβαλλοντικών του ευθυνών με συστηματικό τρόπο και παράλληλα η κάλυψη των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων.

Το ISO 14001:2015 βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του, τα οποία παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον οφέλη από την εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015:

 • Εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων
 • Αποδοτικότερη χρήση των πρώτων υλών και άλλων φυσικών πόρων
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού
 • Μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας μέσα από τη βελτίωση των οργανωτικών δομών
 • Δημιουργία εταιρικού προφίλ φιλικού προς το περιβάλλον
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού της εταιρείας
 • Πλεονέκτημα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Ρωτήστε μας!

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Fax:

Κινητό:

E-mail:

Newsletter

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις

logo unihelp white

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 12
T.K. 151 21 Πεύκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

SOCIAL MEDIA

Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε επίσημα για τις δραστηριότητες της UNIHELP